Register         Sign in! فارسی

Iran Industry Database

Iran Industry Database

The facilities available to you are much,
Please Click Here
دارای گواهینامه های بین المللی ISO 10002 و ISO 2001

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

Start Date : دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹
Date of completion : پنجشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۹

Industry group: تجهیزات و لوازم ورزشی
City Place: تهران
Address :‌ آدرس :‌ تهران - اتوبان چمران - نمایشگاه بین المللی تهران

Company Profile Organizer نمایشگاهی میلادنور
www.miladfair.com


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی  از تاریخ 23 الی 26 تیر  ماه سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.

نقشه نمایشگاه بین المللی تهران

 

َ

َ